Sovjetbuss Käsmus

ksmulaager189-vi[1].jpg

Kell

SiseneDesigned by:
OÜ Vemuse koduleht valmib MTÜ KAT LEADER programmi raames
Esmaspäev, 05 Aprill 2010 06:25

OÜ Vemus osaleb  projektis "Klastripõhiste ettevõtlusvõrgustike tegevuste koostöö ja arendamisvõimalused internetis". Projekti läbiviijaks on MTÜ Kohaliku Arenduse Tugistruktuur (MTÜ KAT www.internetiturundus.ee ). Projekti käigus valmib OÜ Vemusel koduleht.